fr en

Conservació Programa de reintroducció

Una part dels beneficis dels parcs d'animals es destinen a programes de protecció de les espècies silvestres i els seus entorns al país d'origen

Per reforçar una població d'animals en perill, o per reconstituir una població extingida, de vegades cal desenvolupar un programa de reintroducció a partir d'individus nascuts en captivitat. Aquest enfocament requereix protocols científics que es poden estendre durant diversos anys. Una reintroducció només pot ser un èxit si tots els actors són sensibles i favorables al projecte (institucions governamentals, autoritats locals, associació, població, etc.).

Malgrat aquests obstacles nombrosos, alguns animals nascuts en parcs d'animals s'han pogut reproduir i després ser reintroduïts per ajudar a salvar l'espècie.

 
 

Per als carnívors, la reintroducció és més complexa que per a altres espècies, però no impossible, com ho demostren els nombrosos programes existents. Els depredadors també són grans espècies paraigües per a tot l'ecosistema. Això vol dir que protegint els depredadors es manté l'equilibri de la cadena alimentària i també es conserven moltes espècies.

S'estan estudiant diversos programes sobre carnívors al món i en particular un programa que se centra en la possibilitat de reintroduir el lleopard de l'Amur.

Actualment EcoZonia està en contacte amb els actors d'aquest projecte per tal de participar en la salvaguarda d'aquesta espècie en perill d'extinci

Offrez un cadeau EcoZonia